Спіс твораў Кандрата Крапівы

Сатырычна-гумарыстычныя кнігі

 • “Асцё” (1925);
 • “Крапіва” (1925);
 • “Біблія” (1926);
 • “Байкі” (1927);
 • “Ухабы на дарозе” (1930);
 • “Пра нашых шкоднікаў, папоў ды ўгоднікаў” (1930);
 • “Хвядос – Чырвоны нос” (1931, паэма);
 • “Калючы строй” (1932);
 • “Выбраныя байкі” (1932);
 • “Выбраныя вершы” (1935);
 • “Выбраная сатыра” (1938);
 • “Выбраныя творы” (1941, 1947, 1948);
 • “Смех і гнеў” (1946);
 • “Сатыра і гумар” (1954);
 • “Жаба ў каляіне” (1957);
 • “Байкі, вершы і п’есы” (1960);
 • “Сорак баек” (1966);
 • “Вершы і байкі” (1967, 1990);
 • “Байкі і вершы” (1971);
 • “Пучок жыгучкі» (1973);
 • Кніга для дзяцей “Загадкі дзеда Кандрата” (1986).

 

П’есы

 • “Канец дружбы” (апублікавана і пастаўлена ў 1934);
 • “Партызаны” (апублікавана і пастаўлена ў 1937);
 • “Хто смяецца апошнім” (апублікавана і пастаўлена ў 1939 г., па сцэнарыі аўтара пастаўлены ў 1954 г. аднайменны кінафільм);
 • “Проба агнём” (апублікавана і пастаўлена ў 1943);
 • “Валодзеў гальштук” (1945, 1946);
 • “Мілы чалавек” (1945, 1956, пастаўлена ў 1946);
 • “З народам” ( апублікавана і пастаўлена ў 1948);
 • “Пяюць жаваранкі” (апублікавана і пастаўлена ў 1950, па сцэнарыі аўтара пастаўлены ў 1953 г. аднайменны кінафільм);
 • “Зацікаўленая асоба” (апублікавана і пастаўлена ў 1953);
 • “Людзі і д’яблы” (апублікавана і пастаўлена ў 1958);
 • “Брама неўміручасці” (1973, пастаўлена ў 1974);
 • “На вастрыі” (1982, пастаўлена ў 1983).

 

Зборнікі прозы

 • “Апавяданні” (1926);
 • “Людзі-суседзі” (1928);
 • “Жывыя праявы ” (1930);
 • раман “Мядзведзічы” (кніга 1-я, 1932);
 • нарыс “Герой Савецкага Саюза Міхаіл Сільніцкі” (1943);
 • Збор твораў у 3-х (1956), 4-х (1963), 5-ці (1974 – 1976) тамах;
 • Выбраныя творы ў 2 тамах (1986).

 

Аўтар літаратуразнаўчых і крытычных артыкулаў, лінгвістычных прац, адзін з навуковых рэдактараў (з Я. Коласам і П. Глебкам) «Русско-белорусского словаря» (1953), навуковы рэдактар «Беларуска-рускага слоўніка» (1962, выданне 2-е перапрацаванае і дапоўненае ў 1988 – 1989), «Русско-белорусского словаря» (выданне 2-е, перапрацаванае і дапоўненае, 1982), «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў 5-ці тамах (1977 – 1984) і інш.

На беларускую мову пераклаў асобныя працы К. Маркса, Ф. Энгельса, У. І. Леніна, творы Дз. Фанвізіна, І. Крылова, А. Пушкіна, М. Гогаля, А. Астроўскага, А. Чэхава, У. Маякоўскага. А. Твардоўскага, Т. Шаўчэнкі і інш.